Wikia


Burgers Helper is een Stad sub-categorie

Rol naam Engels Rol naam Rol uitleg
Mayor Burgemeester Vertel iedereen dat je de burgemeester bent. Vanaf dan heb je 3 stemmen.
Transporter Chauffeur Verplaats 2 mensen van plek. De acties op die 2 personen worden dan omgewisseld.
Escort Escorte Blokkeer iedere nacht een uitgekozen doelwit. Hierdoor zal je uitgekozen doelwit zijn rol' vaardigheid niet kunnen gebruiken.
Retributionist Retributionist Herrijs een keer iemand uit de dood. Deze persoon leeft dan weer.
Medium Medium Praat in de nacht met de doden.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.