Wikia


De 'Last Will' is het briefje dat je achter laat als je dood bent gegaan. Als je bijvoorbeeld informatie hebt kan je dat erin zetten. Ook kan je als Dokter bijvoorbeeld opschrijven wie je elke nacht hebt bezocht. Ook kan je een vals briefje maken voor Burgerwacht als je bijvoorbeeld Mafioso bent. Alleen door 2 rollen kan je Last Will worden veranderd. Namelijk de Forger en de Schoonmaker. De Janitor (Schoonmaker) haalt namelijk het hele briefje weg en de Forger veranderd je briefje naar zijn keuze. Probeer wel altijd een briefje te maken. Het kan handig zijn om je in leven te houden of het dorp kan je briefje gebruiken als jij ook dorp was of neutraal.